Opinie
 
PREMIUM

Vooruitblik informatiebeheer bij bedrijven

Amsterdam, 7 februari 2019 – Gegevens worden tegenwoordig als het meest waardevolle bedrijfsmiddel beschouwd, maar het simpelweg verzamelen van data levert geen toegevoegde waarde op. In feite zien bedrijven dat hun processen steeds langzamer en gecompliceerder worden naarmate de informatie zich ophoopt in hun datacenter. De komende jaren vindt een verschuiving plaats van systemen met omvangrijke, omslachtige inhoud naar microserviceoplossingen die databeheer vereenvoudigen, met name binnen bestaande systemen. Deze oplossingen zorgen er bovendien voor dat compliance is ingebouwd, omdat de regelgeving steeds complexer wordt. Gerobotiseerde procesautomatisering (RPA) wordt een belangrijk onderdeel van dergelijke oplossingen om de hoeveelheid taken en documenten efficiënt te beheren, zowel in de cloud als op locatie. Alle oplossingen moeten één kenmerk gemeen hebben: zij moeten bedrijven in staat stellen om met hun gegevens te werken, op hun eigen voorwaarden en aangepast aan de kennis van hun werknemers. Dit maakt bruikbaarheid een belangrijke kwestie. Konica Minolta heeft een overzicht opgesteld van belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van intelligent informatiebeheer.

1. Verschuiving van monolithische ECM-systemen naar microservices

Toen Gartner in 2017 verklaarde "ECM is nu dood", deden zij dit niet om aan te geven dat contentmanagement niet langer nodig was. Juist het tegenovergestelde is het geval: intelligent informatiebeheer binnen bedrijven is nu meer dan ooit nodig, omdat er steeds meer gegevens zijn en de complexiteit toeneemt. Gartner benadrukt dat de industrie de komende jaren zal veranderen. Grote, allesomvattende monolithische ECM-oplossingen waarin alle gegevens worden geüpload en beheerd, hebben hun grenzen bereikt, zowel wat betreft capaciteit als marktvraag. Speciale microservices die gericht zijn op en voldoen aan zeer specifieke behoeften voor bedrijfsprocessen en die werken met data hebben een groot marktpotentieel. Zij weerspiegelen de realiteit van wat bedrijven in flexibele bedrijfsomgevingen over de hele wereld steeds vaker zoeken: snelle oplossingen die zijn geoptimaliseerd voor een specifiek doel en die kunnen werken met oudere systemen. De behoefte aan flexibiliteit biedt ook een voordeel voor pay-per-use oplossingen op dit gebied, waardoor de bedrijfsmodellen van de klant verder worden ontlast. Konica Minolta verwacht dat dit in de komende jaren het landschap van de markt voor informatiebeheer drastisch verandert. In plaats van één homogeen systeem te gebruiken, werken bedrijven met een reeks van heterogene, maar compatibele oplossingen voor informatiebeheer.
 

2. Gebruiksvriendelijkheid

In het verleden konden leveranciers van ECM-oplossingen rekenen op de bereidheid van gebruikers om goed te leren werken met hun software, maar dit tijdperk is voorbij. Als gevolg van de complexiteit zijn veel oplossingen op het gebied van informatiebeheer tegenwoordig niet intuïtief in het gebruik. Toch hebben bedrijven tegenwoordig eenvoudige en transparante tools voor kenniswerkers nodig, aangezien bruikbaarheid een sleutelbegrip is geworden. Met een tekort aan geschoold personeel is het van cruciaal belang dat medewerkers zich richten op hun kerntaken en hun volledige potentieel benutten. Het volgen van lange en saaie trainingen of het gebruiken van tools waarmee niet efficiënt kan worden gewerkt, is steeds minder een optie. Hoe complex het systeem ook is, het gebruik ervan moet net zo naadloos zijn als werken met een eenvoudige consumenten-app. Deze klantbehoefte leidt tot een ingrijpende verandering van nieuwe oplossingen, waardoor de gebruiksvriendelijkheid toeneemt.
 

3. Apps met weinig code en Rapid Application Development (RAD)

Op de iets langere termijn zal de zakelijke behoefte aan vereenvoudiging eveneens van invloed zijn op oplossingen voor informatiebeheer. Klanten willen steeds vaker hun eigen apps en oplossingen kunnen bouwen op basis van de beschikbare applicaties en systemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een zeer specifieke en beperkte toepassing voor één project. Een en ander moet mogelijk zijn met zo weinig mogelijk inspanning. Wanneer complexere programmering wordt vereist, bieden dienstverleners hun klanten natuurlijk snel ondersteuning. Deze ontwikkelingen zullen de beschikbaarheid van zeer taakspecifieke, gespecialiseerde oplossingen voor informatiebeheer aanzienlijk versnellen.
 

4. AVG is niet voorbij

De uitdagingen met betrekking tot de AVG en de naleving in het algemeen hebben in de komende jaren groot effect op de zakelijke oplossingen voor informatiebeheer. Eén belangrijke vraag, vooral in de discussie over cloud of op locatie, heeft betrekking op de opslaglocatie van data. Uit onderzoek van Konica Minolta blijkt dat 29 procent van de bedrijven voornamelijk op ‘op locatie’ content- en procesbeheer vertrouwden vlak voor de introductie van de AVG. De AVG heeft tot onzekerheid geleid met betrekking tot cloud-diensten, aangezien veel bedrijven niet zeker zijn waar de gegevens in de cloud worden opgeslagen, binnen of buiten de EU. Klanten vragen om duidelijkheid van leveranciers, die op hun beurt de klanten de oplossingen moeten bieden die aan hun eisen voldoen. De AVG intensiveert de discussie over informatiebeheer op een andere manier. Aangezien deze wetgeving namelijk niet alleen digitale gegevens reguleert, maar alle informatie, zal naar verwachting de behoefte aan nieuwe oplossingen voor informatiebeheer de komende jaren toenemen onder druk van de belasting die handmatige documentbeheerprocessen vormen voor de efficiency van bedrijfsprocessen. Geautomatiseerde governance die mogelijk wordt gemaakt door deze oplossingen is hier van essentieel belang. Automatische classificatietechnologieën helpen om governance zoveel mogelijk te ontdoen van het menselijke element, waardoor zowel de benodigde resources als de kans op fouten worden verminderd. Ook slimme zoektools vormen een cruciaal onderdeel van intelligent informatiebeheer, zodat gebruikers snel en intuïtief relevante documenten kunnen identificeren. Nieuwe systemen met geautomatiseerde processen en krachtige zoekprogramma's op ondernemingsniveau verhogen de algehele efficiëntie van processen en workflows, en bevorderen daarmee het succes van het bedrijf.


5. AI gebaseerde Robotic Process Automation (RPA)

De drijvende kracht achter automatisering en een technologie die de komende jaren steeds meer wordt ingezet is RPA. Als toepassing van technologie die is gebaseerd op bedrijfslogica en gestructureerde invoer en die ernaar streeft bedrijfsprocessen en dataverwerking te automatiseren, vormt RPA een "ideale partner" voor bedrijven en hun informatiebeheer. Processen voor documentbeheer op basis van regels kunnen worden geautomatiseerd, zodat werknemers minder vaak saaie, repetitieve, handmatige taken hoeven uit te voeren en meer tijd hebben voor bijvoorbeeld klantenservice. Met RPA kan input worden vastgelegd en geïnterpreteerd voor verwerking van een transactie, bewerking van gegevens, activering van antwoorden en communicatie met andere digitale systemen. RPA kan echter pas echt zijn potentieel ontplooien als gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI). Intelligentie in systemen is nodig om de juiste gestructureerde informatie over te brengen naar de robot.

Rating

Rate!
0 rating(s).

Tags

Konica Minolta, 08-02-2019 11:04:45

Wil je meer weten over termen of afkortingen uit de tech industrie? Kijk dan ook eens in de glossary.